Bewaking

Bewaking

Statische bewaking  24/24

Wij garanderen u de veiligheid door de aanwezigheid van bewakingsagenten en door toedoen van controlerondes.

Aangewezen bij:

• Roerende en onroerende goederen
• Parkings, winkelcentra, sportcomplex
• Bedrijven en sites (gebouwen, terreinen, …)


Event Security en Horeca

Wij bieden u door middel van persoonscontrole een veilig verloop van uw evenement.

Aangewezen bij:

• Café- en dansgelegenheden
• Recepties, bedrijfsfeesten, beurzen, openingen
• VIP, galabal